Marcus, een dankwoordje op je feestdag.
We zijn dit jaar in de liturgie bijna elke zondag met jou op weg.
We lezen immers voor uit het evangelie dat jij schreef.
Je was de eerste met een volledig evangelie over Jezus.
Door jou is Jezus ons dichterbij gekomen.
Je vertelt over Jezus opdat wij hem zouden volgen.
Voor jou was hij de Zoon van God, zijn geliefde.
Zo klinkt het in de titel van jouw evangelie. Zo zegt het Petrus, de man die jij als compagnon zijt gevolgd en wiens stem jij laat klinken.
"Waarlijk, deze mens was een zoon van God", dit belijdt een heidense officier wanneer Jezus sterft aan het kruis (Mc. 15,39).
Je hebt veel weg van Paulus. Je benadrukt zoals hij dat wat Jezus deed voor Joden een aanstoot is, voor Grieken een dwaasheid (1 Kor. 1,23). Je laat Jezus drie keer in je evangelie aankondigen dat hij optrekt naar Jeruzalem, niet om te triomferen, maar om te lijden.
Jij beschrijft geen weg van succes, maar een van onbegrip en tegenkanting.
In jouw evangelie is Jezus een haastig man, steeds onderweg.
Je tekent hem in zijn grote bescheidenheid.
Jezus doet goed en veel goed. Hij geneest mensen, hij bevrijdt hen van angsten. Maar hij vermijdt de grote trom.
Hij geeft het compliment door dat de wetgeleerde tot hem richtte.
"Niemand is goed tenzij God alleen", zegt hij (Mc. 10,18).
Hij laat zijn Vader beslissen wanneer de laatste dag aanbreekt (Mc. 13,32).
Heb je Jezus zelf gekend of langs je familie om? Was het in je moeders huis dat christenen van het eerste uur vergaderden (Hdl. 12,12)?
Je was begeesterd door Jezus en je gaf deze begeestering door aan je gemeente, tot in Rome toe.
Je zegt niet zoveel over de paasmorgen. Je neemt ons mee met de vrouwen naar het graf. Uit schrik hebben zij niets gezegd.
Maar jij verkondigt de paasboodschap: "Hij is verrezen. Hij is niet hier. Hij gaat u voor naar Galilea" (Mc. 16,6-7).
In een boek over jou schrijft de exegeet G. Van Oyen dat je evangelie "een boek is voor wie vandaag op zoek is naar zin, in het bijzonder voor wie belangstelling heeft in het Godsbeeld dat Jezus in zich draagt. Het is een boek voor alle mensen op alle plaatsen die zich willen confronteren met jouw visie op wat met Jezus gebeurd is. De vragen over angst en hoop, macht en weerloosheid, God en het lijden zijn van alle tijden" (G. Van Oyen, Marcus meemaken).
Marcus, we vieren het best je feestdag door vandaag enkele verzen van jou te lezen. Je zet ons immers aan om na te denken en Jezus te volgen.